CANASTA KURALLARI

Canasta Kuralları

Canasta 7 kart uzunluğundaki perlerden oluşan bir oyun olup bu çevrimiçi Remi çeşidi adını bu perlerden almıştır.


Oyunun hedefi: Oyun kazanan kişi hedef puana ulaşan ya da aşan ilk oyuncudur (Tekli Turnuva) ya da oyunun sonunda en yüksek puana sahip oyuncudur (Halka Oyun). Bir tur (el), bir oyuncunun elindeki tüm kartlardan per oluşturması ve en az iki Canasta peri oluşturması durumunda ya da kart destesinde kart kalmaması durumunda (oyunun bu şekilde sona ermesi durumunda oyuncular ellerinde kalan kartlara göre puan alırlar) biter. Hedef puana, bir el sırasında masaya açılan perlerin değerleri hesaplanarak ulaşılır. Diğer çoğu Remi çeşidinde olduğu gibi, Canasta da da perlerin masada ilk defa açılmasından önce belirli bir per açma eşik değerine ulaşılması ya da bu değerin aşılması gerekir.

Oyuncu Sayısı: RemiRoyal'de bu Remi çeşidi sadece 2 oyuncu ile oynanabilir.

Deste:  İki adet standart 52 kartlı deste ve dört jokerden (her desteden iki joker) oluşan toplam 108 kart ile oynanır.

ÖZEL KARTLAR

Joker Kartlar: 2'ler ve Jokerler, Joker kartlar olup diğer kartların yerini alabilirken 3'ler destede donabilir ve ellerinde bulunduran oyunculara ek ya da ceza puanları kazandırabilirler.

Kırmızı üçler - Bonus Kartlar: Eğer bir oyuncuya kırmızı üçlü dağıtılırsa ya da bir oyuncu bunu çekerse, otomatik olarak yüzü açık şekilde masaya yerleştirilir. İlgili oyuncu için desteden otomatik olarak bir yedek kart çekilir. Kırmızı üçlüler bonus puan kazandırır fakat bir per olarak kabul edilmez ve ilk per açmak için gereken minimum seviyeye ulaşmada hesaba katılmazlar.

Eğer desteden başlangıç kartı olarak bir kırmızı üçlü açılırsa, desteden başka bir kart çekilerek yüzü açık kartın bir joker kart ya da kırmızı üçlü olmadığı duruma kadar devam eder. Iskarta kart alındığında, kırmızı üçlü otomatik olarak oyuncunun elinin yan tarafına konulur ve oyuncu için bir yedek kart çekilir.

Siyah üçler - Durdurma Kartları: Siya bir üçlü atarak bir oyuncu rakibinin sonraki sırada ıskarta kartlar arasından bir kart çekmesini engeller. Siyah üçler ıskarta kartlar yığınını dondurmaz (joker kartları - 2'ler ve Jokerlerin tersine). Siyah üçlünün üzerine yeni bir kart atıldığında etkisi sona erer.

3 ya da daha fazla Siyah üçlüden oluşan per bir istisna hariç oluşturulamaz. Oyunu kazanacak bir oyuncu sadece son turda üç a da dört adet siyah üçlüden oluşan bir per oluşturabilir. Siyah üçlülerden oluşan bir per joker kartlar kullanılarak oluşturulamaz.

Kartlar ve değerleri

Canasta card suitsCanasta card suitsCanasta card suitsCanasta card suits

5 Puan

Canasta card suitsCanasta card suitsCanasta card suitsCanasta card suitsCanasta card suitsCanasta card suits

10 Puan

Canasta card suits Canasta card suits   

20 Puan

Canasta card suits

50 Puan

OYNANIŞ

Dağıtma: Her oyuncuya 15 kart dağıtılır ve geri kalan Canasta oyunu oyunu kartları yüzleri masaya dönük şekilde, desteyi oluşturmak üzere masaya konur. Destenin en üstünde yer alan kart çekilir ve yüzü açık şekilde desteninin yanına konularak kart atma yığınını oluştururu.

Dağıyıtlan herhangi bir kırmızı üçlü otomatik olarak yüzü açık şekilde oyuncunun elinin yanına konulur ve kırmızı üçlülere eşit sayıda kart desteden çekilerek yerlerine alınır.

Kartların Çekilmesi (Desteden - Yüzleri Kapalı) eğer oyuncu desteden kart çekmeye karar verirse, eline 2 kart eklenir.

Kartların Alınması (Atılan Kartlar Arasından - Yüzleri Açık): oyuncu desteden kart çekmek yerine ıskarta kartların tümünü almayı tercih edebilir. Fakat, ıskarta kartları almak her zaman mümkün değildir.

Oyuncular şu durumlarda donmamış ıskarta kartlar arasından kart çekebilir:

 • Atlan kartlardan kartların en üstünde bulunan kartı elindeki iki kartla birlikte per olarak açabildiğinde, bu per çekilen kart dışında iki normal karttan ya da bir joker kart ve bir de normal karttan oluşabilir.
 • Atılmış olan kartlardan en üstteki kart, oyuncunun masaya açmış olduğu bir pere uygun olması ve oyuncunun bu kartı pere ekleyebilecek olması.

Örneğin, ıskarta kartların arasında bir Kız var ve en üstünde de bir Kız var, siz tüm ıskarta kartları alarak elinizdeki bir Kız ile birlikte Kızlardan oluşan bir per yapabilirsiniz. Ayrıca elinizde iki Kız olması durumunda, bu kartları bir üç tane Kızdan oluşan per yapmak için kullanabilirsiniz, ıskarta kartların geri kalanı elinize eklenir daha sonra 4. Kız kartını pere ekleyebilirsiniz.

**Atılan kart yığını donmuşsa, en üstteki kart bir siyah üçlü ya da bir joker kartsa, ıskarta kartları almanın mümkün olmadığını lütfen dikkate alın.

Kart Atma: ;İki Canasta yı per olarak açmadan önce oyuncu sırasının sonunda elindeki tüm kartları elinden çıkaramaz. Oyuncunun hamleleri kendi sırası sona erdiğinde, kart attıktan sonra elinde en az bir kartın kalacağı şekilde olmalıdır.

DONMUŞ ISKARTA KARTLAR

Donmuş bir ıskarta kart yığını için iki durum mevcuttur:

 1. Üstteki kart siyah 3 ya da bir joker kart ise, oyuncu ıskarta kart çekemez ve bu nedenle ilgili sırada desteden kart çekmesi gerekir. Siyah 3'lünün üzerinde normal bir kart farsa ıskarta kartlar artık donmuş değildir ve oyuncu Iskarta Kart çekme kurallarına göre kart çekebilir.
 2. Iskarta kartların arasında bir joker kart varsa, ıskarta kartlar tüm oyuncular için donmuştur (en üstte, ortada ya da aşağıda) Donduğunu göstermek için joker kart ıskarta kartların en üstüne yerleştirilir böylece başka kartlar atıldıktan sonra da ıskarta kartların donduğu gösterilmiş olur.
 3. Bir oyuncu masaya ilk perlerini açmamışsa o oyuncu için ıskarta kartlar donmuştur.

Iskarta Kartların Donmasının Kaldırılması

2 ve 3 durumunda, bir oyuncu sadece elinde ıskarta kartların en üstündeki kart ile aynı takımdan iki ya da daha fazla normal karta sahipse ıskarta kartlardan kart çekebilir. Ardından bu kartları aynı sırada ıskarta kartlarının en üstündeki kart ile birlikte bir per açmak için kullanmalıdır. Bu per yeni bir per olabileceği gibi, masada açılmış olan aynı kart takımının bir peri de olabilir, böyle bir durumda perler otomatik olarak birleştirilecektir.

Per Açma: Perler oyuncuların isteği ile oluşturulur.

Oyuncular kartlardan erkek per yapabilirler.
Erkek per, aynı değere sahip 3 ya da daha fazla karttan oluşur, kartların sayısı sınırsızdır.
Kart takımları tekrar edebilir ve en fazla 3 Joker y ada Joker Kartı eklenebilir.

 

         ya da               Canasta card suits

 

Temiz Canasta: Joker kart kullanılmadan aynı değere sahip
7 ya da daha fazla karttan oluşur (perin ilk açılması sırasında ya da daha sonra).

  ya da daha fazla

 

 

Kirli Canasta: En fazla 3 Joker kart kullanılarak aynı değere sahip
7 ya da daha fazla karttan oluşur.

 

ya da

Sadece joker kartlardan oluşan perlere izin verilmediğini lüten göz önünde bulundurun.

Bir oyuncu aynı değere ait iki farklı per oluşturamaz. Oyuncu tarafından açılmış olan perler ile aynı değere sahip kartların yeni açılan perleri otomatik oalrak birleşir, bu durumda bir perde en fazla 3 joker kartı olabilmesi kuralı aşılmamalıdır. Fakat rakibinizin açtığı perdeki kartlar ile aynı değere sahip bir perin açılması olasıdır.

İlk Per Koşulları İlk defa per açmak için oyuncunun açtığı perin toplam değeri minimum değer koşulunu karşılamalıdır. Bu koşul, oyuncunun önceki turlarda elde etmiş olduğu toplam puana dayalı olup şu şekildedir:

Toplam puan

İlk per minimum koşulu

negatif

15 puan (örneğin minimum yok)

0 - 1495

50 Puan

1500 - 2995

90 Puan

3000 ya da daha fazla

120 Puan

İlk Per - Temel Kurallar

 • Oyuncu per açmamışsa, ıskarta kartlar ilgili oyuncu için donmuştur. 
  Oyuncunun minimum sayı koşulunu karşılayabilmesi için peri, desteden kart çektikten sonra tamamen elindeki kartlardan oluşturarak açması ya da elindeki iki kartı ıskarta kartların en üstünde yer alan kart (aynı değere sahiplerse) ile birlikte kullanması mümkündür.
 • İkinci durumda, oyuncu açtığı bu per ve diğer perlerde sadece elindeki kartların ve perini açarken kullandığı ıskarta kartların en üstündeki kartın değerini sayabilir.
 • Aynı sırada ıskarta kartlardan perlere eklemek istediğiniz diğer kartların değerini saymak da önemlidir
 • Kırmızı 3'ler ya da Canasta lar için sunulan özel bonuslar, minimuma ulaşmak için dikkate alınmaz.

Lütfen dikkat edin: İlk per için gerekli minimum değer koşulunun tek bir istisnası vardır bu da oyuncunun daha önce per açmadan desteden bir kart çekerek elindeki tüm kartları iki Canasta şeklinde masaya açması durumudur. Bu senaryoda minimum değere ulaşmadan turu tamamlayabilmesi mümkündür.

Turun Sonu

Tamamlama: Tur, bir oyuncunun elindeki tüm kartları masaya per olarak açmasıyla sona erer. Bir oyuncu, sadece iki ya da daha fazla Canasta açtığında turu tamamlayabilir. Tamamlama, bir oyuncunun elindeki tüm kartları masaya açmasıyla ya da elinde tek bir kart kalması onu da atmasıyla gerçekleşebilir.

Oyuncu ayrıca, daha önceden hiç masaya per açmadan elindeki tüm kartları per olarak açarak da turu tamamlayabilir bu durumda "Gizlenmiş tamamlama" bonusu kazanılır.

Destede Kart Kalmaması: hiçbir oyuncu oyunu tamamlamadan destede kart biterse, oyun derhal sona erer.

PUANLAMA

Puan, turun sonunda oyuncunun masaya açmış olduğu kartlar ve elinde kalan kartlara göre belirlenir.

Her oyuncunun puanı şunlardan oluşur:

 • Toplam bonuslar
 • Masaya açılmış olan perlerdeki kartların toplam değeri
 • Elinde kalmış olan kartların değerlerinin çıkarılması

Lütfen dikkat edin:

Her oyuncu için bir toplam puan tutulur.

Negatif bir puana sahip olmak olasıdır.

Bonuz puan:

Tamamlama

100 Puan

Gizlenmiş Tamamlama

200 Puan

Her bir Temiz Canasta için

500 Puan

Her bir Kirli Canasta için

300 Puan

Oyuncunun en az bir peri varsa atılmış olan her kırmızı üçlü için

100 points

Tüm dört kırmızı üçlü için

800 Puan

Lütfen dikkate alın: Eğer oyuncu hiçbir per açamamışsa, kırmızı üçlülerin her biri negatif 100 ceza puanı olarak değerlendirilir. Eğer oyuncu hiçbir per açamamışsa, ve elinde dört kırmızı üçlüde varsa ceza puanı 800'dür